During this pilot project we have gathered a number of local stories. They are both in English and in Swedish and the title reveals in which language they are.

You can find most of the stories on Ekenäs StoryWalk Izi-map as well. The Ekenäs StoryWalk project was a 6 months Leader (EU rural funds) project based on Novia University of Applied Science which partly run parallell to Ekenäs StoryCaravan and initiated by the same project group.

Under detta pilotprojekt har vi samlat lokala historier. Det finns både historier på svenska och på engelska och titeln på historien visar vilket språk de berättas på.

Ni hittar också de flesta berättelser på Ekenäs StoryWalks Izi-karta. Ekenäs StoryWalk var ett 6 månaders Leader (EU s landsbygdsutveckling) projekt baserat på Yrkeshögskolan Novia initierat av samma projektgrupp.

Skärmavbild 2017-05-06 kl. 11.51.03

Romi’s story from the South Bay – Södra viken

Elins reflektioner om Ekenäs som ny hemort

Elin funderar på förändringarna i Norra hamnen

Joel feels at home in Ekenäs far away from home

Esa berättar om Ekenäs torg när han var barn

Joel’s home away from home

Lotta på Naturum minns och önskar

Marjatta minns 

Esas bardoms torg

Elin på Slottsbacken