Välkommen till vår pilothemsida!

The Story Caravan – Historiekaravanen – är ett FoU projekt som tar sitt avstamp i Ekenäs, Raseborg i södra Finland.

Projektet har initierats av Åsa Lönnqvist och Ylva Rancken-Lutz och utvecklades under hösten 2015 av Åsa, Ylva och Annabelle Antas.

Planer att i framtiden jobba tillsammans på ett “place-making” projekt har vuxit fram under de senaste två åren efter att Åsa och Ylva samarbetat på några mindre lokala platsspecifika konstprojekt.

Några samarbetsprojekt:

Invigning av Ekenäs nyrenoverade bibliotek med AIR konstnär Johanna Adebäck

I HBL för den som har tillgång till e-tidningen

Pro Artibus inofficiella hemslöjdsförening med AIR konstnär Jens Strandberg

Think Tank Transbaltic

European Cultural foundation Idea Camp

Ylva och Åsa på inspirationsresa på Tulludden i Hangö
Ylva och Åsa på inspirationsresa på Tulludden i Hangö